...

Estes meus olhos nunca perderán,
senhor, gran coita, mentr' eu vivo for;
e direi-vos, fremosa mha senhor,
destes meus olhos a coita que han:
     choran e cegan, quand' alguen non veen,
     e ora cegan por alguen que veen.

Guisado teen de nunca perder
meus olhos coita e meu coraçon,
e estas coitas, senhor, mias son:
mais os meus olhos, por alguen veer,
     choran e cegan, quand' alguen non veen,
     e ora cegan por alguen que veen.

E nunca já poderei haver ben,
pois que Amor já non quer nen quer Deus;
mais os cativos destes olhos meus
morrerán sempre por ver alguen:
     choran e cegan, quand' alguen non veen,
     e ora cegan por alguen que veen.

João Garcia de Guilhade
publicado por RAA às 17:04 | comentar | favorito